Pro metalurgii

  • Feroslitiny
  • Nauhličovadla
  • Očkovadla, modifikátory
  • Surová železa
  • Feroslitinové brikety pro kupolové pece (FeSi, SiC, FeMn, FeP)
  • Karbid křemíku
  • Pyrit
  • Formovací písky - chromitové, zirkonové, olivín
  • Technologie bezstruskových odpichů kyslíkových konvertorů